Vooruitblik 2019

vooruitzichten 2019 intro

Zoals in het voorgaande artikel al aangegeven volgt hier een vooruitblik voor 2019 dus geen lijstjes.

 

Het geeft een vooruitblik op wat weer een druk verenigingsjaar 2019 voor OWSV Cyana lijkt te gaan worden.

 

 

 

 

 

 

gelukkig nieuwjaar

2019

Januari

Het eerste event is al op zondag de 6e de nieuwjaars receptie van 14:00 tot 16:00 gaan we zwemmen / duiken met het gehele gezin in 'Het Dommelbad' daarna, voor de leden die niet van water houden al eerder, is de bar van het zwembad open voor een versnapering en een drankje. Komt alle even langs om handjes te schudden, de best te wensen te uiten en gewoon even gezellig te kletsen.

Dan staat er voor de 12e ook iets speciaals op de agenda dan gaan we weer een groep 'Toezichthouder Zwembad' opleiden samen met o.a. de reddingsbrigade. Om de trainingen in het zwembad betaalbaar te houden huren we al jaren het zwembad zonder badmeesters maar in de ARBO-wet is geregeld dat er tijdens zwemactiviteiten in een zwembad altijd een toezichthouder aanwezig dient te zijn. Bij een normale zwemactivteit dient deze toezichthouder er op toe te zien dat er niemand onderwater verdwijnt bij een onderwatersport vereniging mogen we wel onderwater verdwijnen maar dient er toch iemand toezicht te houden om er voor te zorgen dat we ook allemaal weer boven komen. De nieuwe beheerder van het zwembad 'Optisport' gaat ook strikter controleren of we aan alle afgesproken regels voldoen.

De 12e mag iedereen met een brevet meedoen met de opleiding maar alleen de 3* en de 4* mogen na het met goed gevolg voltooien van de opleiding ook echt de rol 'Toezichthouder Zwembad' vervullen en training geven.

Dus bij deze een oproep aan alle vijftien leden van OWSV Cyana met een 3* of 4* brevet kom a.u.b. de 12e eens op de training in het zwembad en doe mee met deze leerzame avond.

 

vuurwerk png 8

Toelichting

Ook bij OWSV Cyana hebben we een probleem dat we krap zitten in het aantal actieve instructeurs. Het geven van opleidingen en het aanleren van nieuwe zaken is een taak die specifiek aan de instructeurs is toegewezen door Arbo-regels en NOB-voorschriften. Het geven van een training is iets wat elke 3* of 4* duiker ook prima kan en ook gewoon mag doen. De trainingen zullen worden voorbereid door een van de instructeurs daarvoor wordt een map aangelegd met trainingen en oefeningen waaruit de trainer van die avond zelf een keuze kan maken. De trainer van die avond is dus ook 'Toezichthouder Zwembad' en blijft om overzicht te kunnen houden dus bovenwater langs de kant van het zwembad tijdens het geven van de training. De instructeurs met hun leerlingen en vaak ook nog een assistent zijn dus wel in het water bezig met het aanleren van nieuwe zaken. Op deze manier hoopt het bestuur de instructeurs te ontlasten als de instructeurs niet bezig zijn met een opleiding kunnen ze dus gewoon meedoen met de training.

De 26e januari hebben we dan weer een normale training waarbij het nieuwe trainings concept voor het eerst in werking zou moeten treden.

 

maxresdefaultFebruari

De theorielessen voor de 1* en 2* opleiding zijn ondertussen gestart. Voor het einde van de maand staat de algemene leden vergadering (ALV) op de agenda. Tijdens deze ALV komen de gebruikelijke zaken ter tafel maar ook de verslagen van de AVG-werkgroep en de RI&E -werkgroep en een toelichting op de regels die hiervan het directe gevolg zijn. Ook zullen twee kleine aanpassingen van het huishoudelijk reglement (HR) ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

vuurwerk achtergrondFamilielidmaatschap

In onze statuten staat dat we een familie vereniging zijn die dus diverse activiteiten voor de familieleden van onze leden organiseert. Met deze gedachte heeft het bestuur een contributiekorting bedacht voor familieleden. We hopen daarmee meer familieleden van onze leden over te halen om ook lid te worden van Cyana. De korting moet wel substantieel zijn en niet symbolisch. Familie is beperkt tot partner en kinderen, partners worden geacht op eenzelfde adres te wonen kinderen mogen ook op een ader adres wonen.

De korting opbouw is 10% bij twee familieleden, 20% bij drie familieleden en 30% bij  meer dan drie familieleden uit een familie. De korting is per familielid.

  • Voorbeeld-1: Vader duikt en een zoon van hem die niet mee thuis woont is ook lid van Cyana beide komen ze dan in aanmerking voor 10% korting op het lidmaatschap.
  • Voorbeeld-2: Vader en twee zoons zijn lid van Cyana alle drie komen ze dan in aanmerking voor 20% korting op het lidmaatschap.
  • Voorbeeld-2: Vader en moeder zijn lid van Cyana de dochter woont niet meer thuis maar zij en haar partner worden ook lid van Cyana alle vier komen ze dan in aanmerking voor 30% korting op het lidmaatschap.

 

Als baten (inkomsten) verwachten we meer familieleden die lid worden of blijven van Cyana dit zouden er drie moeten zijn om de kosten van alle kortingen bij het huidige ledenbestand te dekken. De verwachting is echter dat de inkomsten hoger zullen zijn dan de kosten. Allereert verwachten we dat er meer dan drie gezinsleden extra lid worden of blijven. De extra gezinsleden gaan ook weer deelnemen aan opleidingen en ook daar houden we als OWSV Cyana weerr een beetje extra geld aan over.

Het bestuur is voor deze regeling maar wil het tijdens de ALV voorleggen aan de leden ter goedkeuring. Indien het wordt aangenomen gaat het met terugwerkende kracht in per 1-1-2019 familieleden die te veel hebben betaald krijgen dan de korting teruggestort door de penningmeester. Leden die in aanmerking komen mogen er ook voor kiezen om het kortingbedrag aan de vereniging te schenken.

 

good year 3168067 960 720Maart

De theorielessen voor de 1* en 2* opleiding zijn ondertussen klaar. Tijd om een avond in te plannen voor een herhaling reanimatie, AED en zuurstof toedienen. De theorielessen voor de specialisatie 'Zoeken en Bergen' worden ook voor deze maand ingepland. Andere opties voor specialisaties zijn: Onderwaterbiologie en/of Onderwaterfotografie. Op 30 maart hebben we dan ook nog even de CYANA-CUP in het zwembad.

 

April- Mei

Op 14 april wordt het wel weer eens tijd om het buitenwaterseizoen te openen en gaan we de nieuwe vaardigheden daar weer oefenen. Voor diegene die met een specialisatie zijn gestart of die nog iet moeten afwerken wordt het weer tijd om het warme pak aan te gaan trekken.

 

Juni - Juli - Augustus

In juni en begin juli zijn we weer druk met het afronden van de 1*opleidingen zodat de leden op vakantie lekker kunnen gaan duiken. Op 28 juni staat er dan nog een duikweekend op de agenda.

Op de maasFamiliedag

Voorheen was dit ook altijd de periode om een familie uitje te organiseren bij Cyana. Wat we gaan doen is aan de evenementencommissie (EC) maar mijn voorstel is doe iets buiten en met water op de foto hier recht zie je een tocht op de maas bij Roermond.

 

September - Oktober

De eerste twee weken staan in het licht van een Zeeland-weekend. Daarna in de herfstvakantie wellicht nog een trip naar een of ander buitenland.

 

November - December

Nieuwe leden starten weer met hun zwembadopleiding en de avonden zijn weer lang genoeg voor een foto- en filmavond.vuurwerk

Helaas ! Door veelvuldig misbruik door derde is het plaatsen van een reactie door gasten uitgeschakeld.
Als je op dit artikel wilt reageren moet je eerst even inloggen.