Terugblik 2018

SpringHet is de tijd van de lijstjes zo tussen kerst en nieuwjaar.

Laten we dus als OWSV Cyana ook maar eens enkele van die lijstjes gaan maken.

Het geeft een mooi overzicht van een druk verenigingsjaar 2018 waarin er binnen en buiten OWSV Cyana veel is gebeurd.

 

 

 

 

Brevetten en Specialisaties in 2019

 • Vier van onze leden hebben dit jaar  hun 1* of 1* junior brevet behaald en twee andere zijn er al weer met de 1*opleiding gestart
 • Geen van onze leden hebben dit jaar  hun 2* brevet behaald.
 • Vier van onze leden hebben dit jaar  hun  3* brevet behaald.
 • Twee van onze leden hebben dit jaar  de specialisatie Redden afgerond.
 • Twee van onze leden hebben dit jaar  de specialisatie Droogpakduiken afgerond en twee zijn er nog bezig.
 • Drie van onze leden hebben dit jaar  de specialisatie OW-Biologie Wereldwijd afgerond en een is er nog bezig.
 • Vier van onze leden hebben dit jaar  de specialisatie Nitrox Basis afgerond.
 • Een van onze leden heeft dit jaar  de specialisatie OW-Oriëntatie afgerond en drie zijn er nog bezig.
 • Ook zijn er vijf PADI brevetten van onze leden bij de NOB geregistreerd afgelopen jaar.
 • Totaal dit jaar twintig opleidingen afgerond met een pasje en acht nog af te ronden.
 • Een persoon is verantwoordelijk voor 25% van dit totaal!

Banner Jaarbijeenkomst Website Terugblik 2018

 

Leden van OWSV Cyana

Het ledenaantal is met 7 gestegen naar 43 op dit moment. Dit is net als in 2017 een stijging van 20% in ledenaantal.

Per 1 januari hebben er wel al een paar leden aangegeven om te willen stoppen.

 

Loading 2018De werkgroepen en commissies

In 2018 hebben twee werkgroepen een hoop werk verzet. De AVG-werkgroep is heel druk geweest om alle ledengegevens en communicatie met de leden te laten verlopen volgens de aangescherpte regelgeving. Deze werkgroep is voor 85% gereed met de werkzaamheden. Wat nog rest is een paar procedures voor als het fout gaat zoals het formeel melden van een datalek. De ledengegevens staan nu in een database welke gebruikt wordt om vier ledenlijsten te publiceren voor de leden. Voor de commissieleden komen er achttien lijsten bij voor de trainers nog weer vier extra en voor het bestuur nogmaals acht lijsten. In totaal worden er dus  34 lijsten met gegevens en 114 databasevelden. Als lid kun je eenvoudig je eigen gegevens inzien en een eventuele wijziging doorgeven.

De RI&E-werkgroep is ook druk geweest om een inventarisatie te maken van de mogelijke risico's tijdens activiteiten binnen de vereniging. Hieraan ligt een wettelijke eis van de ARBO wetgeving aan ten grondslag. Blijken er toch nog wel enkele risico's te bestaan. Om deze risico's te reduceren is er een plan vaan aanpak geschreven. Meer hierover in het artikel 'Vooruitblik 2019' wat op nieuwjaarsdag gaat verschijnen.

De materiaalcommissie (MC) is ook heel druk geweest en nog steeds bezig met het labelen, documenteren en op orde brengen van alle verenigings materiaal. Dit gaat dus over de vele spelletjes en ander trainingsmateriaal wat in de kast in het zwembad aanwezig is maar ook het materiaal zoals: Zuurstofkoffers, EHBO-koffers, Persluchtflessen, Ademautomaten, Trimvesten, Loodgordels, Loodblokken, Binnenvinnen, Buitenvinnen,Snorkels en Brillen waarvan het meeste op de schijndelsedijk is opgeslagen.

De evenementencommissie(EC) heeft ook weer de nodige evenementen georganiseerd zoals: Nieuwjaarsreceptie, Opening duikseizoen, Zeeland weekend, Sluiting buitenwaterseizoen, Buitenlandreis, Familiedag.

De trainingscommissie (TC) is ook weer druk geweest met het geven van trainingen en opleidingen het afgelopen jaar. Voor het komend jaar heeft het bestuur bedacht dat daar wel wat aan mag wijzigen het is de bedoeling dat de zwembadtraining in 2019 gegeven gaat worden door de 3* en 4* duikers van de vereniging die mogen dan ieder een training gaan geven. Meer hierover in het artikel 'Vooruitblik 2019' wat op nieuwjaarsdag gaat verschijnen.

Het bestuur is dit jaar 8x bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering telkens met een lange agenda en soms de nodige discussie maar er zijn ook veel besluiten gevallen. Even ter informatie de volgende zes links in de tekst werken alleen als je eerst even inlogd!! Er staan een paar aanpassingen van het huishoudelijk reglement (HR) gereed om op de komende ALV ter tafel te komen lees versie: 2.3 maar eens die al weer maanden op deze website te lezen staat. Verder zijn er besluiten genomen over het e-mail beleid naar de leden, het versiebeheer en de opslag van documenten. Alle documenten staan in 'De Cloud' opgeslagen daar heeft iedere commissie zijn eigen gescheiden ruimte en ook de secretaris en penningmeester hebben daar gescheiden opslagmogelijkheden. Er is ook voldoende ruimte voor al onze leden om daar een persoonlijke cloud opslag te realiseren. (Interesse?) voor een eigen stukje cloud opslag.

gelukkig nieuwjaar

Helaas ! Door veelvuldig misbruik door derde is het plaatsen van een reactie door gasten uitgeschakeld.
Als je op dit artikel wilt reageren moet je eerst even inloggen.