BENE EMERGAS

Het is latijn en staat op een wapen. Niet een wapen waar aan de voorkant kogels uitkomen of waar scherpe kanten aan zitten. Maar wel een wapen waarvoor je toestemming nodig hebt. In het jaarverslag over 2016 heeft de Hoge Raad van Adel formeel toestemming gegeven om een wapenschild/embleem met deze spreuk te moge voeren.

Deze toestemming is verleend aan het DuikMedisch Centrum van de Koninklijke Marine (DMC).

Het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine is een zelfstandig onderdeel binnen het Commando Zeestrijdkrachten en verzorgt medisch advies en expertise op het gebied van werken onder water voor zowel de marineduikers als de Onderzeedienst. Bij e-mail van 18 januari 2016 verzocht de secretaris Traditiecommissie Koninklijke Marine de Hoge Raad van Adel om advies inzake een embleem dat het Duikmedisch Centrum wil voeren. Het gedeelde schild, geplaatst in de gebruikelijke omlijsting van een marine-embleem, toont in de rechterhelft in zilver een rode esculaap en in de linkerhelft in blauw een gouden Neptunus-drietand met verkorte steel. De esculaap is het internationaal erkende beeldmerk voor artsen en staat in dit embleem symbool voor de duikmedische, 'hyperbare' zorg die het DMC verleent. De drietand staat volgens de toelichting symbool voor 'alles wat de onderwaterwereld betreft' en doet recht aan zowel de duikers van de Defensie Duikgroep als het personeel van de Onderzeedienst voor wie de medische zorg is bestemd. Als embleemspreuk koos het DMC voor het toepasselijke BENE EMERGAS, 'Opdat U veilig/gezond boven (water) komt'

Het eenvoudige, herkenbare en aansprekende embleem voldoet aan alle heraldische vereisten. De Raad kon dan ook instemmen met dit embleem ontwerp, waarbij hij nog voorstelde om de drietand met verkorte steel in de rechterschildhelft te vervangen door een volledige drietand, aangezien ook de esculaap als langgerekte figuur de linkerschildhelft prima vult.

Met die aanpassing is het embleem voor het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine advies vastgesteld bij beschikking van de Commandant Zeestrijdkrachten van 19 mei 2016, nr CZSK2016002012.

De omschrijving van het embleem, geplaatst in de gebruikelijke omlijsting voor emblemen van schepen, walinrichtingen en diensten van de Koninklijke Marine, luidt:

Gedeeld; I in zilver een esculaap van keel; II in azuur een drietand van goud. Embleemspreuk: BENE EMERGAS in Latijnse letters van goud op een lint van azuur.

Wapenschild van Duikmedisch CentrumDat u in goede conditie moge bovenkomen

Een andere vertaling van BENE EMERGAS: Dat u in goede conditie moge bovenkomen. Deze vertaling kom je op internet ook tegen maar de strekking blijft gelijk met de versie van het DMC: Opdat U veilig/gezond boven (water) komt. Bovenstaande tekst is vrijwel letterlijk overgenomen uit het jaarverslag over 2016 van de Hoge Raad van Adel.

Helaas ! Door veelvuldig misbruik door derde is het plaatsen van een reactie door gasten uitgeschakeld.
Als je op dit artikel wilt reageren moet je eerst even inloggen.