Verklaring van de kompas blunders

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Zoals al aangegeven komt hier de uitleg waarom bladzijde 179 en 180 van het boek niet bruikbaar zijn.

Helaas heeft niemand de drie of vier fouten gevonden dus wil iedereen die een pasje onderwateroriëntatie heeft behaald dat maar komen inleveren.

Eerst maar de grootste blunder.suunto cb 71 sk 8 ds nh kompasNaar de kant?

Dan beginnen we maar met de echte blunder die zit tussen afbeelding 7.22 en afbeelding 7.23.

In de tekst wordt aangegeven dat je bij het draaien/instellen van de ring het kompas niet mag draaien!

In afbeelding 7.22 geeft de zeillijn een koers van 205º aan en staat de ring op 155º ingesteld.

Het enkele streepje van de ring moet nu tegenover het puntje van de zwarte pijl komen 180º dus.

Daarbij mag je het kompas zelf niet draaien alleen de ring mag gedraaid worden.

Op afbeelding 7.23 is dan de situatie afgebeeld nadat de ring is ingesteld je kunt aan de foto twee blunders zien. Het gehele kompas is 40º linksom gedraaid op de foto gezet kijk maar naar de hoek van de zeillijn en de lichtinval van het zijvenster. Wat nog veel erger is dat de zwarte pijl ook een heel andere richting in wijst als je de kompaskoers afleest vanaf afbeelding 7.23 dan kom je op 320º uit, een draai dus van 115º. Als je als leerling uit zo een lesboek, met zelfstudie, de lesstof moet leren wens ik de leerlingen veel sterkte.

De tekst is onvolledig en niet expliciet genoeg en daarme kunnen de instructies gemakkelijk totaal verkeerd worden gelezen. Als je precies weet hoe je een komaps moet instellen lees je het waarschijnlijk op de juiste manier omdat je dan automatisch al van bepaalde zaken uitgaat. De afbeeldingen die geacht worden om de instructies te ondersteunen doen dat op geen enkele manier de afbeeldingen zorgen alleen voor meer verwarring.

Dan een leuke (gezochte) fout.

Dan een leuke fout die je wellicht niet als zodanig ervaart. Lees de titel van afbeelding 7.21 "De naald wijst naar het magnetische noorden". Als ik het boek in de juiste richting draai zal dat op een bepaald moment wel waar zijn maar de stelling (titel) is feitelijk niet juist. Dat het magnetische noorden of de magnetische noordpool ergens op Antartica is gelegen doet even niet ter zake.

  1. Er is geen naald te zien maar een pijl of schijf,
  2. Je hebt een kompas nooit zo vast maar 90º gedraaid.
  3. Op de afbeelding kun je niet zien wat de werkelijke richting is waarheen de pijl wijst.

De tweede blunder.

Geomagnetisme.svgAardmagnetischmeDeze blunder is er echt een voor techneuten moet ik direct toegeven. Een kompas wijst naar het noorden en daar bevind zich het magnetische zuiden van deze planeet. Dit zal bij vele wellicht wat raar overkomen maar klopt wel. Even ter illustratie wat een soortgelijk "probleem" is, de electrische stroom van een batterij of accu loopt van de (-)minpool naar de (+)pluspool. De stroom die er loopt wordt namelijk door negatief geladen electronen veroorzaakt en deze negatief geladen deeltjes gaan dus van de (-)minpool naar de (+)pluspool. Als de deeltjes een positieve lading zouden hebben dan gingen ze natuurlijk van de (+)pluspool naar de (-)minpool maar jaren nadat de +pool en -pool van een batterij was vastgelegd kwam men er achter dat de deeltjes die zich verplaatsen en de electrische stroom veroorzaken een negatieve lading hebben.

Terug naar de magnetische polen, de meeste hebben wel eens twee magneten in de hand gehad en hebben dan ervaren dat gelijke polen elkaar afstoten en dat tegenovergestelde magneetpolen elkaar aantrekken. De magneet in een kompas zit onder de naald gemonteerd met de noordpool van de magneet in de richting van de pijl. Deze noordpool van de magneet wordt aangetrokken door de magnetische zuidpool van onze planeet en deze magnetische zuidpool bevind zich dus enkele graden naast het geografische noorden.

Hoe de definitie wat de noordpool en zuidpool van een magneet in het verleden is ontstaan is op zich minder van belang de meest simpele verklaring is echter waarschijnlijk de waarheid. In het verre verleden werd er op sommige plaatsen magnetisch ijzerhoudend gesteente gevonden. Als je deze "magneten" op een drijvend plankje legde dan zal dit plankje zich richten naar het aardmagnetischme en de kant van deze magneet die zich op het noorden richte is men de noordpool van de magneet gaan noemen. Veel later is men gaan begrijpen dat de aarde zelf ook een grote magneet is en dat tegengestelde poolen elkaar aantrekken en dat de magnetische zuidpool van de aarde dus in het noorden is te vinden en het magnetische noorden dus in het zuiden ligt.

Meer lezen? Probeer deze links eens: Noord WikipediaWandelpool of wellicht deze Geografisch noorden

Moet je dit willen uitleggen aan een 1*-Duiker? Ik denk het niet, maar om dan maar simpel op te schrijven dat een kompas naar het magnetische noorden wijst is feitelijk onjuist.

Met een zin als "De naald van een kompas wijst naar een positie in het noorden die ca, 800 km naast de echte noordpool is gelegen" geef je de juiste informatie zonder onzin te verkopen. Andere optie "De magnetische naald van een kompas richt zich naar een magnetische positie die zich ca 800 km naast de geografische noordpool bevind" is ook gewoon correct. Mijn voorkeur "Een kompas wijst naar de magnetischepool in het noorden". Nog korter "Een kompas wijst naar het kompasnoorden"

Het kan ook erger "De naald van een kompas wijst naar de magnetische noordpool" het verschil is subtiel maar de fout is nog explicieter.

De vierde fout (even muggenziften)

In de opsomming onderaan linker kolom bladzijde 179 staan drie punten die je zou moeten volgen om het kompas in te stellen. Als je enkel deze drie punten aan een leerling geeft die nooit geleerd heeft hoe met een kompas om te gaan zal het waarschijnlijk niet goed gaan.

  • Leg het kompas horizontaal op je hand. (Zou je kunnen doen maar is meestal onhandig en daar hou je dat kompas onderwater ook niet.)
  • Controleer eerst of de schijf helemaal vrij draait. (Nuttige instructie)
  • Draai het kompas nu zo dat de zeilijn recht naar de boei wijst. (Hier kan het dus gemakkelijk verkeerd gaan!)

Fout-1: Je kunt die lijn op twee manieren naar de boei laten wijzen, draai het kompas 180º en de rode lijn wijst ook naar de boei.

Fout-2: Er staat nergens dat je zelf ook naar de boei moet kijken als je 30º of  90º gedraaid op de waterkant staande dit gaat uitvoeren zul je uiteindelijk niet bij de boei aankomen.

Conclusie en samenvatting

Dat het gedoe over declinatie (variatie) en deviatie en inclinatie niet meer in het boek staat is op zich wel goed dat heb je als duiker ook niet nodig. De informatie die er wel staat zou wel gewoon correct moeten zijn. Instructies eenduidig te lezen met enkele foto's die de tekst ondersteunen en ook met duidelijke verwijzingen.

Deze tekst is met de nodige toelichting als achtergrond informatie wellicht wel bruikbaar MAAR de tekst en het gehele boek is bedoeld als zelfstudieboek met minimale "droge contact momenten"  tussen de instructeur en de leerling daarvoor is deze tekst totaal ongeschikt.

"droog contact moment" is een eufemisme voor "theorieles" net zo iets als "interieurverzorgster" gebruiken in plaats van "kuisvrouw" of "poets"

Declinatie, deviatie en inclinatie zijn drie afwijkingen waarbij alleen de deviatie voor duikers van belang is, meer informatie: Kompas Wikipedia

Binnengekomen reacties  

#1 Nieuw boek? Oude fouten!Materiaal Commissie OWSV Cyana 16-05-2018 20:15
Het blijft moeilijk om goed met materiaal om te gaan.

Helaas ! Door veelvuldig misbruik door derde is het plaatsen van een reactie door gasten uitgeschakeld.
Als je op dit artikel wilt reageren moet je eerst even inloggen.