Nitrox Gevorderd

Voor diegene die veilig langer willen duiken en toch een korte decotijd

Heeft het duiken met nitroxmengsels je dusdanig geboeid dat je meer wil weten dan je tijdens de basis nitroxopleiding hebt geleerd? Lees dan hieronder wat je met de specialisatie nitrox gevorderd aan kennis en ervaring kunt opdoen!

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om te duiken met nitroxmengsels met 21 tot en met 40 procent zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM-nitroxtabellen.

 

omslag-nitrox-basis-klein

Ingangsniveau

  • 3* duikbrevet
  • Nitroxduiker
  • Specialisatie decompressieduiken

 

Uitgangsniveau
Zowel het brevet Nitroxduiken als het brevet Gevorderd Nitroxduiken geldt als een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet. (Nitroxduiken plus Nitrox gevorderd tellen samen als één keuze specilisatie)

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft én de aanvullende nitroxinstructeuropleiding heeft gevolgd.

 

Kwalificatie
Het praktijkgedeelte dient onder toezicht van een gekwalificeerde NOB Nitroxinstructeur plaats te vinden. Hij tekent de gemaakte duiken in het logboek af. De cursist, die het theoretisch en praktisch gedeelte van de cursus Gevorderd Nitroxduiken met succes heeft gevolgd, mag decompressieduiken maken met alle EAN mengsels van EAN22 t/m EAN40 en als decogas EAN50. Voor de volledigheid vermelden we, dat decompressieduiken alleen door duikers met minimaal het brevet 3* Duiker gemaakt mogen worden.

 

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker