Wrakduiken

Er liggen er heel veel, wrakken OW en het zijn niet alleen schepen.

Veel NOB-verenigingen organiseren regelmatig wrakduiken op de Noordzee. Om die reden is deze specialisatie gericht op het mede leidinggeven bij het uitvoeren van en deelname aan wrakduiken.

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

  • zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
  • alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

 

NOB-Wrakduiken-omslag

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

 

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft én deze specialisatie als stagiaire heeft onderwezen onder begeleiding van een ervaren Instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur.

 

Cursusprogramma

Theoretische instructie

ongeveer 4 uur


Praktische instructie
Het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur. De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Eén van de wrakduiken mag gemaakt worden op het wrak ‘Le Serpent’ in het Grevelingenmeer (bij duikplaats de Kabbelaar). Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2* NOB-instructeur.

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker