Onderwater Biologie

Voor diegene die al die onderwaterdieren nu eens een naam wil geven

Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse en Belgische wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige onderwaterleven!

 

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:

  • kennis opdoen over het leven onder water;
  • inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
  • beter leren observeren van het leven onderwater;
  • inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
  • door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
  • door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.
omslag digitale ow biologie klein 

 

Ingangsniveau
1* duikbrevet

 

Het cursusprogramma
Het programma omvat:

  • twee maal anderhalf uur theoretische instructie;
  • een toets over de theorie;
  • twee buitenduiken met daaraan gekoppelde opdrachten.

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

 

De cursusplaats
De instructeur bepaalt de cursusplaats naar eigen inzicht. Een theorielokaal met bord en flipover en eventueel een mogelijkheid tot het projecteren van dia’s verdient de voorkeur. Voor het duiken zijn alle soorten wateren geschikt. De cursus kan zowel in zoet als in zout water worden gegeven.

Uitgangsniveau
Onderwaterbiologie is een keuzespecialisatie voor het behalen van het 4* duikbrevet.

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker