DAN_Organisatie

DAN-marchio logo

DAN Europe in ons geval is een organisatie die is opgericht door en voor duikers om in geval van nood adequaat hulp te kunnen bieden. Om dit oorspronkelijk simpele doel te kunnen bereiken is er een hele organisatie ontstaan. Die nog steeds niet als doel heeft om winst te maken maar om hulp te bieden, maar ook om de ongevals oorzaken te onderzoeken en zo trachten te voorkomen, Opleidingen te verzorgen om de kennis en daarmee de zelfredzaamheid bij de duikers te vergroten, een verzekering aan te bieden die de schade ontstaan bij een ongeval dekt, een rechtsbijstands ondersteuning voor instructeurs is onderdeel van de Pro dekking.

De onderstaande vier statments komen rechtstreeks van de DAN-site

Missie & Visie

DAN helpt duikers in nood, 24 uur per dag/7dagen per week, overal ter wereld met spoedeisende medische hulp en promoot veilig duiken door middel van research, educatie, producten en diensten.

DAN Europe (Divers Alert Network Europe) is een internationale non-profit medische en research organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers

Opgericht in 1983 bestaat DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek. DAN Europe:

 • Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij onderwater duikverwondingen en werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van duikveiligheid
 • Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie
 • Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van algemeen belang voor het duikpubliek

De DAN Europe visie om de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld te zijn op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de sportduikgemeenschap in het algemeen.

DAN Europe heeft bijna 100,000 leden!

Foundation Overzicht

DAN Europe, een internationale non-profit organisatie geregistreerd in Malta helpt duikers in nood en voert wetenschappelijk onderzoek uit om het duiken vrij van ongevallen en verwondingen te maken. Hier is hoe.

DAN Europe Foundation Kernactiviteiten:

 • 24/7 wereldwijde medische assistentie in het geval van duik- en niet-duiknoodgevallen
 • Coördinatie van hyperbare en medische diensten
 • Assisteren van hyperbare behandelcentra wereldwijd via RCAPP
 • Duik en niet-duik medische raadpleging
 • Verwijzingen naar medische specialisten en instellingen
 • Op maat maken van duikspecifieke verzekeringsdekking
 • Duikveiligheid en medisch onderzoek
 • Duikveiligheid en medische educatie
 • Deskundig duikjuridische hulp via het DAN Legal Network

Regio ‘s met dekking zijn ondermeer geografisch Europa, de landen van het Middellandse Zeegebied, de landen rondom de Rode Zee, het Midden-Oosten waaronder de Perzische Golf, de landen van de kustgebieden van de Indische Oceaan ten noorden van de evenaar en ten westen van Sri Lanka, maar ook de daarmee gerelateerde overzeese gebiedsdelen, districten en protectoraten.

Voordelen voor leden

Aansluiten bij DAN betekent actief deelnemen in de grootste, wereldwijde duikerorganisatie met meer dan 400.000 leden over de hele wereld en levert een belangrijke bijdrage aan het promoten van duikveiligheid

Door lid te worden van DAN stap je aan boord van de grootste duik medische hulporganisatie. DAN is een wereldwijd netwerk, altijd aan je zijde waar je maar heen gaat.


Meer dan 180 DAN artsen, de beste specialisten in hun eigen land, staan op basis van 24/7 tot je beschikking, om je in geval van nood te helpen.


Wetenschappers en onderzoekers van prestigieuze universiteiten werken met DAN samen om duiken veiliger te maken. Door middel van je lidmaatschapsbijdrage ondersteun je de researchactiviteiten van DAN.

DAN behandelt centraal meer dan 16.000 noodgevalgesprekken per jaar.

Honderden hyperbare kamers zijn opgenomen in het DAN netwerk. Ze zijn allemaal geselecteerd volgens criteria betreffende veiligheid en betrouwbaarheid.


Een wereldwijd netwerk van duikadvocaten staat klaar om je hun diensten betreffende raadpleging aan te bieden en je zo nodig te verdedigen.


Door lid te worden van DAN krijg je de beste duikverzekeringsdekking die er te krijgen is.


Meer dan 400.000 duikers zijn DAN lid.

International DAN

De International DAN (IDAN) bestaat uit vijf onafhankelijke DAN organisaties over de hele wereld die deskundige, spoedeisende medische en verwijzende diensten leveren.

De International DAN (IDAN) is samengesteld uit vijf onafhankelijke DAN organisaties over de hele wereld om deskundige spoedeisende medische en verwijzende diensten te bieden.
 
 

Deze regionale netwerken hebben toegezegd DAN’s missie na te streven en te werken volgens de protocollen overeengekomen door de International DAN. Ieder IDAN lidorganisatie is een non-profit, onafhankelijk draaiende eenheid. Ieder regionale DAN is afhankelijk van de steun van lokale duikers om noodnummer, noodgevallen, veiligheid en educatieve diensten te bieden. Bovendien heeft ieder land zijn eigen regels en regelgeving betreffende verzekeringen.

 • DAN America
 • DAN Europe
 • DAN Japan
 • DAN Southern Africa
 • DAN Asia Pacific

Tegenwoordig is International DAN een wereldwijd netwerk van meertalige 24-uurs duiknoodgevallen alarmcentrales, meer dan 500 hyperbare instellingen en een groeiend aantal duik-hyperbare specialisten om duiknoodgevallen te behandelen en duikgeneeskundige verwijzingen te accepteren. Elk jaar ontvangen de DAN noodnummers meer dan 15.000 duiknoodgevallen telefoontjes en de DAN Diving Medical Officers (DMO) beantwoorden duizenden medische en veiligheidsvragen.

Meer dan 400.000 DAN leden over de hele wereld doen hun voordeel wereldwijd met verzekerde spoedeisende medische diensten en hyperbare behandelingen.